Ako zistiť, či žijem s gemblerom? Je môj partner patologický hráč? Podľa čoho to zistím?

Nasledujúce otázky možno vyzerajú tak, akoby sa gemblingu a hrania ani netýkali. Je to preto, že známky svedčiace pre gembling sú často jemné, nejasné.Niektorí s gemblerov sa prejavujú viacerími takýmito formami správania, iní len niektorými. Tieto formi správania často nezáležia od závažnosti gamblingu a výšky vkladov. Môžu Vám pomôcť určiť, či žijete s partnerom, ktorý gembluje príliš.

1.    Ste v rozpakoch pretože stále akosi nevychádzate s peniazmi?
2.    Požičiava si tento človek niekedy peniaze na zaplatenie bežných mesačných výdavkov napriek tomu, že neviete o žiadnej zmene v jeho príjmoch, alebo výdavkoch?
3.    Stratilo sa záhadným spôsobom niečo osobne alebo finančne cenné v domácnosti?
4.    Predali ste niečo pre vás cenné, aby ste zaplatili dlhy?
5.    Je tento človek tajnostkársky vo vzťahu k peniazom?
6.    Správa sa tento človek k peniazom ľahostajne?
7.    Objavili ste náhodne tajné pôžičky?
8.    Pokračuje tento človek v zaobstarávaní si nových a nových kreditných a debetných kariet?
9.    Požiadal Vás niekedy tento človek o súrne podpísanie žiadosti o pôžičku?
10.    Máte pochybnosti o správnosti vyplňovania jeho daňových, sociálnych a zdravotných odvodov?
11.    Zmenil sa spôsob, akým tento človek nakladá s peniazmi (Napríklad: neskoro platí za účty, platí len časť účtov, neplatí vôbec.)
12.    Zmenil tento človek priority vo výdavkoch? (Napríklad: namiesto auta chodí autobusom, nekupuje si už nové oblečenie, zanedbáva bežné výdavky pre domácnosť.)
13.    Zabúda tento človek platiť zdravotnú, alebo životnú poistku?
14.    Ste nútená vymýšľať si „výhovorky“ na to, aby ste od tohto človeka dostali peniaze? (Príklad: nepoviete mu o skutočnej výške vašej výplaty, musíte mu peniaze ukradnúť...)
15.    Mal tento človek niekedy problémy so zákonom v dôsledku peňazí?
16.    Platí tento človek účty veľmi skoro bez toho, aby mal na to dôvod?
17.    Všimli ste si, že sa tento človek vyhýba určitým priateľom, známym, alebo rodinným príslušníkom.
18.    Podozrievate tohto človeka, že Vám ukradol peniaze?
19.    Keď sa s týmto človekom snažíte rozprávať o príjmoch, výdavkoch a účtoch (o peniazoch) odbieha od témy?
20.    Znížil tento človek príspevky na dôchodkové sporenie a iné formy sporenia?
21.    Hľadá tento človek nové spôsoby ako zarobiť extra peniaze? Má stále nejakú ďalšiu prácu, fušku, pracuje nadčasy a to i napriek tomu, že neviete o tom, že by mal nadbytočné výdavky, alebo, že by ste od neho videli peniaze za túto prácu?

Ak ste odpovedali na viac než 7 otázok jasné áno, niečo sa určite deje a je veľmi pravdepodobné, že je to gambling.

Nasledovné otázky sa viac týkajú človeka, o ktorom už viete, že hrá.
22.    Často počujete tohto človeka cez telefón kupovať a predávať akcie na trhu s cennými papiermi? Prichádzajú Vám domov výpisy z takýchto účtov?
23.    Klamali ste už niekomu, aby ste zakryli finančné dôsledky hrania?
24.    Všimli ste si, že vsádza za vyššie sumy?
25.    Hráva tento človek častejšie?
26.    Keď hrá, zavádza tento človek o sume, ktorá je v hre?
27.    Dostali ste niekedy štedré dary – dôsledky hráčových výhier?

Ak ste navyše na dve z týchto otázok odpovedali jasné alebo len váhavé áno, gambling sa pre Vášho partnera stal už problémom.

Scroll to top