psycholog zaskalanLiečenie pre gamblerov /gemblerov/, závislákov, hazardných hráčov, tiperov, ovocníčkarov... Aj takto sa niekedy označuje odborné liečenie patologického hráčstva, kluby gamblerov gemblerov.

 Mgr. Ján Záskalan, ktorý na oddelení špecializovanom na problémy s gamblingom a v ambulancii s problematikou nelátkových závislostí pracoval 10 rokov a tiež viedol kluby abstinujúcich gamblerov v Banskej Bystrici pracuje teraz v súkromnej psychologickej praxi, kde poskytuje poradenstvo a tiež psychoterapeutickú pomoc pre ľudí s problémami s hraním, tipovaním a inými nelátkovými závislosťami a tiež ich príbuzných.

Viac informácií nájdete na www.bbpsycholog.sk.

PomahameDlznikom Logo dark

Pre koho?

Dlhové poradne boli vytvorené s cieľom pomôcť práve Vám a ostatným ľuďom v ťažkej finančnej situácii, ktorí sa nachádzajú v začarovanom kruhu dlhov. Poradenstvo s odborníkmi Vám pomôže pochopiť Vašu zložitú situáciu a nájsť možnosti riešenia.

Viac informácií nájdete priamo na webstránke: https://www.pomahamedlznikom.sk

Oddelenie pre liečbu patologického hráčstva je súčasťou Psychiatrického oddelenia FNsP F.D.Roosevelta.

Cesta k nemocnici 1

97404 Banská Bystrica

tel.048/4335821 - sekretariát primára oddelenia

predna hora logo

 Charakteristika ústavu:

Ústav sa zaoberá liečbou pacientov závislých od alkoholu, patologických hráčov a závislých od tvrdých drôg. Ústav má špeciálne oddelenie pacientov pre súčasnú liečbu tuberkulózy u závislých pacientov, ako aj u iných psychiatrických ochorení. Ústavná liečba drogových závislostí je súborom psychoterapeutických, fyzických, kultúrnych a sociologických aktivít, ktoré nemožno presne vymedziť jednotlivými bodmi liečebného systému, nakoľko jedna aktivita sa tu prelína aj do ďalších oblastí. Náš systém pracuje s komplexným liečebným programom, s komunitou a predovšetkým s nadšeným a angažovaným personálom, ktorý stavia na tom, že naši pacienti sú kvalitné a hodnotné osobnosti, ktorí sú schopní a ochotní zmeniť svoj doterajší život. Viac informácií nájdete na: https://olup-prednahora.sk/

 

tyrana-zenaV prípade, že Váš manžel, priateľ Vás v súvislosti so závislosťou na hraní, alkohole, drogách, alebo len kvôli vlastnej povahe telesne a  psychicky týra, neváhajte a anonymne sa poraďte s odborníkmi na týchto adresách. 

 

Čítať ďalej: Poradne pre týrané ženy a obete násilia
Scroll to top