Po odchode z Bystrice,
položím si otázku:
Čo ma čaká, neminie?
Zlý pocit sa rozplynie.Priatelia a kamaráti,
rodičia i detičky,
rúčky ku mne vystierajú,
poď abstinent maličký.

Po prvých dňoch prvá kríza,
anjel strážny zasiahne.
Abstinentom ďalej zostať,
rozum na to dohliadne.

Na kluboch a na stretnutiach,
rozprávam len o sebe.
Aký pocit mám z tej zmeny,
keď som takto odmenený.

Po určitom čase získam
ešte širšie vedomie.
Už ma tak hra neoplýva,
len zmeniť to okolie.

Energia sa však míňa,
okolie nič nevraví,
tak sa teda znovu vraciam,
do Bystrice, do hlavy.

Keď už som tu uvažujem,
ako zmeniť náladu,
na kluboch a komunitách 
chytám novú odvahu.

Zisťujem, že nie som iný,
energiou plytval som,
riešením problémov iných,
sám seba opustil som.

Takže nové predsavzatia,
nové ciele životné,
zmeniť postoj nielen k iným,
život vo mne nechladne.


Prihlásenie

Scroll to top