gambler liecenieExistuje postup ako riešiť problémy? Áno. Intuitívne ho používajú mnohí ľudia bez toho, že by sa nad tým zamýšľali. V časoch, keď je toho na človeka veľa však môže robiť pri snahe problémy vyriešiť školácke chyby. Aby sa to nestalo aj Vám, ponúkame Vám niekoľko rád, ako na nič nezabudnúť.

1. Jasne určite v čom je problém / zastav sa a mysli

Nájdite si čas na premyslenie problémovej situácie, aby ste sa vyhli impulzívnym reakciám. Keď sa na chvíľu zastavíte umožní vám to jasne určiť,v čom je problém. Venujte dostatok času definovaniu problému. Umožní vám to dosiahnuť na konci lepšie odpovede. Nie je to vždy ľahké, najmä keď sa snažíte pracovať s následkami iných problémov. Pokúste sa odpovedať si na nasledovné otázky:

 • „Čo sa mi na tejto situácii nepáči?"
 • „Čo konkrétne musím zmeniť?"
 • „Čo chcem?"
 • „Čo je mojim cieľom? Ako by to vyzeralo, keby môj problém zmizol?"
 • „Aké prekážky mi stoja v ceste?"
 • „Čo mi bráni v dosiahnutí môjho cieľa?"


Iným prístupom je „začať v duchu od konca." Predstavte si, že by ste sa jedného dňa zobudili, a problém by v noci zmizol. Ako by ste poznali, že je preč? Čo by bolo iné? Správali by sa ľudia ináč - ako? Namaľujte si v duchu svoj svet bez problému a spýtajte sa seba, čo by ste mohli na sebe zmeniť, aby vám to pomohlo ísť týmto vysnívaným smerom. Skúste niečo robiť ináč, skúste sa na veci ináč pozrieť, ináč o nich rozmýšľať. Akákoľvek zmena, ktorú podstúpite má potenciál ovplyvniť problém pozitívnym smerom.

 

2. Vymenujte všetky možné problémy


Je niekoľko spôsobov, ako vyriešiť problém. Pri hľadaní odpovedí najprv vypíšte všetky možné riešenia (napr. zmeny ktoré môžete urobiť) bez toho, aby ste uvažovali nad ich efektivitopu. Čím viac riešení nájdete, tým lepšie. Tu je niekoľko otázok, ktoré vám môžu pomôcť vyriešiť problém a prekonať prekážky.

 • „Čo môžem urobiť aby som tento problém vyriešil?"
 • „Ako by som mal reagovať? Čo môžem urobiť ináč?"
 • „Môžem sa na situáciu pozrieť aj ináč? Ako by situáciu vnímal môj najlepší priateľ?"
 • „Existuje konštruktívnejšie riešenie problému?"

3. Zhodnoťte každé riešenie


Predtým, než sa rozhodnete, ktoré riešenie použijete, venujte trocha času zváženiu všetkých možných riešení a následkov, ktoré by pre váš život priniesli, keby ste ich realizovali.

 • „čo sa stane, keď zvolím túto možnosť? Čo sa zmení?"
 • „Aké sú výhody tejto možnosti? Ako to ovplyvní problém?"
 • „Aké sú nevýhody tohto riešenia? Čo sa môže pokaziť?"

4. Vyberte si riešenie


V tejto fáze by ste sa mali rozhodnúť, ktoré riešenie zvolíte. Zvoľte si to, ktoré vám poskytne najlepšie možné výsledky.

5. Experimentujte s vybraným riešením


Ak začnete realizovať svoje riešenie a výsledky sú uspokojivé, výborne! Ak však výsledky nie sú také, aké ste očakávali, budete musieť prejsť všetky možné riešenia.
Tu je niekoľko tipov , ktoré vám môžu pomôcť pri riešení problémov.

 • Pokúste sa zapojiť rodinných členov alebo priateľov, ktorí by vám pomohli uplatniť vaše riešenia. Vysvetlite im, že sa pokúšate napraviť a riešiť niektoré problémy a že by ste ocenili ich podporu a pomoc.
 • Prijmite fakt, že niekedy je možné len zredukovať problém, nie ho úplne odstrániť. Vtedy je dôležité pamätať na to, že aj toto je pokrok a pomaly sa tým posúvate k svojmu cieľu.
 • Sú časy, keď je potrebné zachovať rozvahu a dopriať veciam viac času.

Pamätajte na to, že neexistuje zázračné riešenia alebo perfektné riešenia na daný problém.

 

 

Riešenie problémov - formulár

 

Kým dokážete uplatniť postup piatich krokov doporučujeme vám, aby ste si našli čas a napísali ste si každý krok riešenia problémov.

1. Identifikujte problém / zastavte sa a zamyslite sa:

 

Čo sa deje? Uveďte detaily - pokúste sa čo najpresnejšie zodpovedať nasledovné otázky:
Aký je problém? 
S kým mám konflikt?
Čo sa mi na situácii nepáči?
Čo presne musím urobiť? 
Čo je mojim cieľom?
Aké sú prekážky?

2. Vypíšte možné riešenia:

V tejto fáze nebuďte kritický - vypíšte všetky riešenia, ktoré vás napadnú. V tomto kontexte je riešením zmena, ktorú môžete urobiť. Odpovedzte si na nasledovné otázky:
Čo môžem urobiť pre riešenie tohto problému?
Čo môžem urobiť ináč, ako ináč môžem reagovať?
Ako ináč sa môžem na veci pozerať? 

3. Zhodnoťte všetky možnosti:

Ktoré riešenie sa zdá najlepšie? Čo sa stane, ak sa pre toto riešenie rozhodnem? Aké sú výhody tejto možnosti? Opíšte všetky nevýhody každej možnosti a označte ju značkou (+++,++,+,-,--,---,X) aby vám to pomohlo lepšie si tieto riešenia roztriediť.


Možnosť 1:
Možnosť 2: 
Možnosť 3:
Možnosť 4:
Možnosť 5: 

4. Vyberte riešenie:

Prehodnoťte všetky možnosti a skóre a vyberte možnosť, ktorá sa javí ako najvhodnejšiu. Tu uveďte riešenie, ktoré sa pokúsite realizovať: 

5. Vyskúšajte riešenia, ktoré ste vybrali.

Tu sú výsledky zvoleného riešenia spolu s mojimi poznámkami: 


Ak riešenie, ktoré ste zvolili nemá očakávané výsledky, vráťte sa ku kroku 3 a zvážte inú možnosť.

 Na stiahnutie

Scroll to top