liecba zavislostiCieľom tohto článku je porozumieť reťazi udalostí, ktoré privedú hazardných hráčov k opätovnému nadmernému hraniu. Vysvetlíme význam takzvaných vysoko rizikových situácií a u a tiež na konkrétnych príkladoch ukážeme, ako takéto situácie vyzerajú.  Po prečítaní tohto článku Vám doporučujeme urobiť si zoznam vlastných rizikových situácií a napísať k nim svoje vlastné riešenia.

Začnime teda definíciou: Vysoko riziková situácia je taká situácia, v ktorej pravdepodobnosť, že zahrám výrazne stúpa. Obvykle možno tieto situácie rozdeliť do nasledovných kategórií:

 • Prítomnosť zariadení
 • Finančná situácia
 • Vzťahové problémy
 • Silné emócie
 • Voľný čas
 • Požívanie alkoholu, drog

 

1. Prítomnosť zariadení, expozícia voči hre

Je samozrejmé, že v dnešnej dobe nie je reálne nevystaviť sa možnosti hazardnej hry. Je však dôležité si uvedomiť, že vstupovaním do takýchto priestorov, respektíve vystavovaním sa takýmto situáciám stúpa riziko opätovného zahrania. Chuť hrať stúpa a schopnosť odolať jej postupom času klesá. Jednou z možností ako zabrániť hraniu napriek vstupu do takýchto zariadení (u nás sú to najčastejšie pohostinstvá) je ísť za zodpovedným pracovníkom (majiteľom, prevádzkárom, pracovníkom ochranky), povedať mu o svojom probléme a požiadať ho, aby nám v prípade našej snahy o hru nedovolil hrať - napríklad aby zavolal manželke, otcovi, priateľke... Takáto možnosť väčšinou funguje len na miestach, kde majú vytvorený program pre zodpovedné hranie, respektíve kde maiteľ, či konkrétny človek je dostatočne ochotný, ústretový na to, aby to urobil.

Uvádzame niekoľko typických rizikových situácií a ako sa im vyhnúť:

Hazard po ceste domov - mnohí hráči uvádzajú, že hrávali najčastejšie cestou domov, pretože mali stávkovú kanceláriu alebo herňu rovno po ceste. Pokúste sa preto zmeniť svoju cestu domov tak, aby vás po ceste nič nelákalo.

 • Ak je možné, novú trasu vyberte tak, aby bola pre vás niečím zaujímavá (cesta parkom, tichšou uličkou mesta, spomienky na stretnutie s manželkou...)

 • Systematicky sa vyhýbajte miestam, kde sa hrá.

 

Prítomnosť v zariadení - ak sa už napriek svojim snahám o vyhnutie zariadeniam s hazardnými hrami v nich

 • Držte sa čo najďalej od miestnosti s terminálni alebo od miesta, kde predávajú lístky

 • Nepýtajte sa personálu, alebo iných klientov na výsledky hier, výhry a podobne

 • Neostávajte v takýchto zariadeniach sám - pre niektorých ľudí nie je problém zostať v podniku s priateľmi. Akonáhle však priatelia odídú, je pre nich veľmi ťažké odolať chutia a podľahnú.

 

2. Finančné problémy

2.1.Čo robiť keď máte peniaze

 

Okrem toho, že by ste sa mali vyhýbať podnikom prevádzkujúcim hazardné hry, mali by ste tiež obmedziť svoj prístup k peniazom čo možno maximálne. Môžete dokonca dočasne prenechať spravovanie svojho účtu na niekoho blízkeho.

Napriek tomu, že to pre vás môže byť ponižujúce, je dôležité si uvedomiť, že je lepšie nachvíľu prežiť toto „poníženie" ako riskovať stratu všetkých peňazí. Koniec, koncov - pokiaľ ste si vybrali človeka, ktorému na Vás naozaj záleží a vysvetlili ste mu, v čom spočíva Váš problém, mal by vás v tom skôr podporiť.

Je tiež veľmi dôležité ujasniť si svoju finančnú situáciu - či už s človekom, ktorému dôverujete, alebo so svojim terapeutom. Spísať si všetky svoje výdavky a dlžoby a tiež všetky svoje príjmy (aj neoficiálne, respektíve bočné - fušky, odmeny na ruku,...). Ľahšie sa Vám bude pokračovať v ďalších krokoch. Nemá význam pred sebou, či druhými svoje dlžoby tajiť. Časom Vás aj tak dobehnú. Ich zatajenie Vám síce môže pomôcť udržať si svoj image a tiež pocity pod kontrolou, ale len pravdivý súpis financií Vám pomôže ísť ďalej (keď už priznanie o výške dlhov, tak všetko) - ibaže by ste chceli ešte hrať a nechávate si „bočné peniaze".

 

Čo s peniazmi?

Ak ste sa nedokázali prinútiť k tomu, aby ste svoje peniaze zverili do opatery niekomu druhému, pokúste sa pri sebe nosiť len obmedzené množstvo peňazí, ktoré sú určené na konkrétny účel v daný deň. Ponúkame niekoľko nápadov, ako obmedziť prístup k peniazom:

 • Zrušte svoju bankové karty - debetné, kreditné

 • Nevyberajte peniaze z bankomatov, plaťte priamo kartou

 • Obmedzte svoj prístup k účtu - požiadajte banku, aby na výber z účtu bol potrebný podpis ďalšej osoby

 • Informujte priateľov, rodinu, majiteľov podnikov, aby Vám nepožičiavali žiadne peniaze(, lebo môže byť aj pre nich ťažké, aby ich dostali späť)

 • Požiadajte zamestnávateľa o poukazovanie mzdy na účet

 • V prípade, že dostávate mzdu v hotovosti, požiadajte priateľa alebo príbuzného, aby Vás doprovodil do banky, kým peniaze neuložíte do banky

 • Nechajte si mzdu posielať na účet niekoho, komu dôverujete

 • Podrobne si naplánujte deň - ako, kam a koľko vám bude trvať cesta s peniazmi

 • Aktivujte si v banke notifikáciu na mobil, tak, aby o každom pohybe na účte vedeli aj vaši príbuzní

 • Požiadajte niekoho známeho o prebratie hotovosti, aby ste zbytočne neboli v kontakte s peniazmi

 

2.2. Čo robiť, ak je problémom nedostatok paňazí?


Nedostatok peňazí je rovnako rizikovou situáciou, ako je voľný prístup k peniazom. Existuje niekoľko rizikových situácií, ktoré priamo súvisia s nedostatkom finančnýh prostriedkov. Tu sú niektoré:

 • Chýbajúce peniaze na nájom, stravu, oblečenie
 • Prijatie neočakávaného účtu (napr. za telefón, nedoplatok na dianiach,...)
 • Prehra predošlý deň
 • Snaha kúpiť narodeninový darček pre partnera
 • Pozvanie na výlet alebo spoločenskú udalosť a s tým spojený nedostatok peňazí


Ako môžete znížiť tento finančný stres? Jednoducho rozhovorom: musíte o svojom probléme povedať rodine a priateľom.

2. Vzťahové problémy

Často vedie patologické hráčstvo k oslabeniu a sociálnych vzťahov. Niektoré vzťahy sa dokonca v dôsledku hrania rozpadnú. Teraz, keď ste sa rozhodli prestať hrať je možné, že sa budete cítiť izolovaný a osamelý. Postupne by ste sa za pomoci svojho terapeuta (ak nejakého máte) mali pokúsiť obnoviť kontakty s priateľmi a rodinou. Nebojte sa pomenovať pocity, ktoré v súvislosti s tým máte. Aké sú vaše ciele? V čom potrebujete pomoc? Čoho sa obávate?

3. Nedostatok záujmov a aktivít

Akonáhle prestanete hrať zistíte, že máte zničoho nič veľa voľného času, ktorý potrebujete vyplniť. Čo ste robili predtým, než hranie zaplnilo všetok váš voľný čas? Máte nejaké záujmy alebo koníčky? Čím dôležitejším sa hranie stávalo pre váš život, tým je pravdepodobnejiš, že ste zanedbávali alebo úplne zanechali iné aktivity, ktoré vám prinášali uspokojenie. Návrat k pôvodným záujmom a príjemným aktivitám by nemal byť veľkým problémo. Vyplnenie voľného času vám pomáha predchádzať prázdnym, ničím nevyplneným chvíľam, v ktorých je zvýšená pravdepodobnosť, že vašu myseľ zaplavia myšlienky týkajúce sa hry.
Ak bola hra vašim jediný spôsobom ako vyplniť voľný čas a nemáte potuchy kde začať, skúste si urobiť zoznam vecí, ktoré by vás bavili a pripadali by do úvahy. Mali by ste spísať činnosti, ktoré môžete robiť sám a tiež také, ktoré vyžadujú prítomnosť inch ľudí.

4. Konzumácia alkoholu alebo drog

Konzumácia alkoholu alebo drog výrazne oslabuje vašu vôľu odolať hraniu. Alkohol vplýva na vaše vnímanie a bráni vám v tom, aby ste si naplno uvedomili riziká spojené s opätovným hraním. Dôrazne doporučujeme vylúčiť alkohol z vášho života aspoň na obdobie, počas ktorého sa snažíte s hrou prestať. Nie sú však ojedinelé prípady, v ktorých alkohol aj po rokoch abstinencie od hry opäť spustil kolotoč hazardnej hry a preto je lepšie abstinovať úplne aj od alkoholu. Pozor tiež na výmenu závislostí, pri ktorej aj ľudia, ktorí predtým nemali problémy s alkoholom si akoby „náhradu" za hru vypestujú závislosť na alkohole. Platí to samozrejme aj opačne.

5. Každodenné problémy (frustrácia, zlyhanie, odmietnutie)

 

Niektorí hazardní hráči majú problémy, ktoré sa netýkajú samotného hrania a tieto problémy môžu spôsobiť, že sa hráč opäť vráti k hre. Neschopnosť zvládnuť životné problémy a nedostatok zručností, ktoré pomáhajú problémy riešiť môže viesť k túžbe od týchto problémov uniknúť.
Problémy, o ktorých tu hovoríme môžu mať rôznu podobu. Sú to problémy každodenného života - od problémov v práci až po konflikty doma. Naozaj hovoríme o akejkoľvek problémovej situácii, ktorá vedie k hnevu, frustrácii, smútku, alebo znechuteniu a strate odvahy.
K riešeniu takýchto problémov je dobré sa naučiť techniku riešenia problémov, ktorá tvorí základ práce kognitívne-behaviorálnej psychoterapie.

Moje vysoko rizikové situácie


Použite nasledovný zoznam k identifikácii situácií, v ktorých je vaša chuť hrať obzvlášť silná. Na základe vašich skúseností, povedali by ste, že vaša chuť hrať je silnejšia:

- keď ste vystavený možnostiam hrať?

- keď máte málo, alebo žiadne peniaze?

- keď prežívate problémy vo vzťahu?

- keď konzumujete alkohol alebo drogy?

- keď nemáte čo robiť a nudíte sa?

- keď sa musíte vyrovnávať s každodennými problémami a nepríjemnými pocitmi?

Poznanie vašich rozikových situácií vám dáva možnosť pripraviť si stratégie, ako ich zvládnuť. Poznáme dve základné stratégie: Vyhýbanie sa a zvládanie. V niektorých situáciách je ľahšie sa rozikám vyhnúť (napríklad konzumácii alkoholu pred hraním), zatiaľ čo iné situácie sú oveľa ťažšie a nemožno sa im jednoducho vyhnúť (problémy s ľuďmi sa nevyhnu nikomu). Je preto dôležité naučiť sa tieto situácie zvládať.

 

Stratégie ktoré Vám môžu pomôcť vyhnúť sa vysoko rizikovým situáciám


Tu je zoznam stratégií, ktoré používajú niektorí ľudia k lepšiemu kontrolovaniu svojho hrania. Pozorne si ich prečítajte a rozhodnite sa, ktoré by mohli u vás fungovať.

1. Techniky na vyhnutie nechceným stretnutiam s hazardom

 • Nezdržiavajte sa v blízkosti miest, kde sa dá hrať mimo hodín, ktoré máte pre hru vyhradené.
 • Zmeňte trasy po ktorých sa pohybujete tak, aby na nich neboli žiadne herne.
 • Nepýtajte sa zamestnancov, alebo ostatných klientov - hráčov, ako to vyzerá s výhrou, či už padol jackpot, a podobne.
 • Nezostávajte v herni sám.

 

2. Stratégie na zlepšenie finančnej situácie

 • Obmedzte svoj prístup k peniazom.
 • Dočasne zverte spravovanie svojich peňazí niekomu, komu dôverujete a kto je pre vás dôležitý (partner, manželka, dobrý kamarát...).
 • Požiadajte pre vás dôležitú osobu, aby dohliadala aj na vaše príjmy a výdaje.
 • Požiadajte o pomoc finančného poradcu, ktorý vám môže pomôcť pri lepšej organizácii dlhov a ich splácaní.
 • Požiadajte niekoho, komu dôverujete o pomoc pri vytvorení takého rozpočtu, pri ktorom sú výdavky a príjmy vyrovnané.
 • Urobte si zoznam dlžníkov a začnite im svoje dlhy splácať, zásadne s tým neprestaňte. Začnite s najhorúcejšími dlžobami.
 • Nenoste so sebou hotovosť a ak, tak len nevyhnutné minimum..
 • Zrušte svoje kreditné karty.
 • Zrušte možnosť prečerpania na svojich platobných (debetných) kartách.
 • Zmeňte podmienky výberu hotovosti v banke - nájdite si niekoho, kto musí byť spolu s vami prítomný pri výbere peňazí.
 • Jasne informujte priateľov a rodinu, aby Vám nepožičiavala peniaze.
 • Nechajte si výplatu posielať automaticky na účet.
 • Ak to nie je možné, požiadajte niekoho komu dôverujete, aby vašu mzdu prebral za vás.
 • Na obdobie okolo výplaty si naplánujte iné záujmové aktivity než hranie.
 • Informujte ľudí, ktorý vám robia finančnú kontrolu a ktorým dôverujete o svojich očakávaných príjmoch (aj o peniazoch za „fušky").

 

3. Stratégie na zlepšenie vzťahov s druhými

 • Nájdite si niekoho (napr. rodiča, kolegu v práci, priateľa), ktorý má dobré komunikačné schopnosti a venujte určitý čas tomu, aby ste sa od neho učili.
 • Začnite chodiť na kluby abstinentov (stačí keď budete zo začiatku len počúvať).
 • Začnite s novou aktivitou - či už v rámci zábavy, vzdelávania (angličtina...) alebo rekreácie (bicykel,...).

 

4. Stratégie na lepšie zvládanie vplyvu alkoholu na vaše hranie

 • V čase keď ste v herni alebo tesne pred hraním / tipovaním pite len nealkoholické nápoje
 • Keď si chcete vypiť, robte tak len doma, alebo u priateľov. Neodchádzajte do mesta.
 • Ak idete hrať do nejakého podniku, vždy choďte s niekým kto vie o tom, že Váš problém s hraním je spojený s konzumáciou alkoholu, alebo drog

 

5. Stratégie na predchádzanie nude

 • Nájdite si nejaké nové stimulujúce aktivity (horský bicykel, koliekosvé korčule...)
 • Robte nejakú dobrovoľnícku práu
 • Hrajte sa hry, ktoré závisia od zručností (biliard (bez tipovania), tenis,...)
 • Urobte si podrobný časový plán na najbližší deň a zapíšte si doňho čo budete kedy robiťScroll to top